4. Sosial (Social) 
Mereka ini juga suka bekerja dan beinteraksi sesama manusia. Suka memberitahu, menolong, melatih, memperkembang, mengubati dan membuat kerja-kerja kebajikan untuk orang lain. Berkemahiran menggunakan tutur kata serta mahir dalam komunikasi dan mempunyai matlamat, terutamanya adalah membuat kebajikan. 

Jenis Personaliti Sosial adalah jenis yang suka bekerja dan berinteraksi dengan manusia. Mengendalikan lingkungannya dengan menggunakan kemahiran-kemahiran sosialnya dalam berkomunikasi. Digambarkan sebagai individu berimej positif tentang dirinya, suka bersosial, suka mengasuh, bersemangat dan bertanggungjawab. 

Contoh pekerjaan: Ahli Sosiologi, Guru, Pegawai Perhubungan Awam, Kaunselor.   === Penolong (Sosial) === "Jenis, pemurah, bekerjasama, sabar, penyayang, membantu, empati, bijaksana, dan mesra. Mereka cemerlang dalam bersosial, membantu orang lain, dan mengajar mereka suka tugas-tugas yang melibatkan kerja-kerja kerja, interaksi sosial, membina hubungan, dan memperbaiki masyarakat.   Pembantu (Sosial) "Baiklah, murah hati, saling bekerjasama, sabar, peduli, membantu, empati, bijaksana, dan mesra. Mereka cemerlang dalam bersosial, membantu orang lain, dan mengajar, seperti tugas yang melibatkan kerja berpasukan, interaksi sosial, membangun hubungan, dan peningkatan masyarakat.

TETAPI ADAKAH ANDA TAHU ANDA TERGOLONG DALAM KELOMPOK YANG MEMPUNYAI DOMAIN "S"???. dan APAKAH KERJAYA YANG SESUAI DENGAN ANDA??. Kami telah senaraikan kerjaya yang sesuai dengan anda yang memiliki domain ini, tetapi anda perlulah berdaftar dengan kami.  
                                             
                       


AdSosial (Helpers)


Sosial (S) Jenis Personaliti Sosial ialah jenis yang suka bekerja dan berinteraksi dengan manusia. Mengendalikan persekitarannya dengan menggunakan kemahiran-kemahiran sosialnya dalam berkomunikasi. Digambarkan sebagai individu berimej positif mengenai dirinya, suka bersosial, gemar mengasuh, riang dan bertanggungjawab. Contoh pekerjaan: Ahli Sosiologi, Guru, Pegawai Perhubungan Awam, Kaunselor.   === Penolong (Sosial) === "Jenis , pemurah , bekerjasama , sabar, penyayang , membantu, empati , bijaksana , dan mesra . Mereka cemerlang dalam bersosial, membantu orang lain, dan pengajaran. Mereka suka tugas-tugas yang melibatkan kerja berpasukan, interaksi sosial, membina hubungan, dan pembaikan masyarakat.

  Helpers (Social) "Kind, generous, cooperative, patient, caring, helpful, empathetic, tactful, and friendly. They excel at socializing, helping others, and teaching. They like tasks that involve teamwork, social interaction,relationship building, and improvement of society."[10]

PEKERJAAN YANG SESUAI