6. Konvensional / Kelaziman (Conventional) 

Suka bekerja dengan data dan nombor. Mereka ini mempunyai kemahiran dalam bidang perkeranian serta mempunyai kebolehan dam kemahiran dalam menggunakan nombor dan melakukan sesuatu secara terperinci, bersifat akur dan mengikut arahan.
Jenis personaliti Konvensional adalah jenis individu yang suka bekerja dengan data dan nombor.Menghadapi persekitaran dengan memilih matlamat dan aktiviti yang dipelihara oleh masyarakat. Melakukan sesuatu secara terperinci, bersifat akur dan mengikut arahan. Menggambarkan sebagai individu yang stereotip dan tidak asli, sentiasa kemas, dan konservatif. 

Contoh Penyimpan Pekerjaan, Perdagangan Guru, Akuntan, Jurutrengkas.   === Penganjur === "Berhati-hati dan konservatif Mereka adalah logik, cekap, teratur, dan teratur, mereka adalah menyeluruh dan terperinci yang berorientasikan Mereka nilai kesempurnaan dan kejujuran Mereka boleh dipercayai Mereka menikmati tugas tugas praktikal, saiz kuantitatif, dan persekitaran berstruktur. Mereka mengikut peraturan      Penganjur (konvensional) "Konsisten dan konservatif Mereka adalah logik, cekap, teratur, dan teratur Mereka berorientasikan menyeluruh dan terperinci Mereka menilai ketepatan dan ketepatan Mereka boleh menikmati tugas praktikal, pengukuran kuantitatif dan persekitaran berstruktur Mereka mematuhi peraturan .

TETAPI ADAKAH ANDA TAHU ANDA TERGOLONG DALAM KELOMPOK YANG MEMPUNYAI DOMAIN "K"???. dan APAKAH KERJAYA YANG SESUAI DENGAN ANDA??. Kami telah senaraikan kerjaya yang sesuai dengan anda yang memiliki domain ini, tetapi anda perlulah berdaftar dengan kami.                        


Konvensional (Organizer)


Jenis personaliti Conventional ialah jenis individu yang suka bekerja dengan data dan nombor.Menghadapi persekitaran dengan memilih matlamat dan kegiatan yang direstui oleh masyarakat. Melakukan sesuatu secara terperinci, bersifat akur dan mengikut arahan.Digambarkan sebagai individu yang stereotaip dan tidak asli, sentiasa kemas,dan konservatif.Contoh pekerjaan Penyimpan Kira-kira, Guru Perdagangan, Akauntan, Jurutrengkas.   === Penganjur (Konvensional) === " Berhati-hati dan konservatif. Mereka adalah logik , cekap , teratur, dan teratur. Mereka adalah menyeluruh dan terperinci berorientasikan. Mereka nilai ketepatan dan kejituan . Mereka boleh dipercayai. Mereka menikmati tugas-tugas praktikal , ukuran kuantitatif, dan persekitaran berstruktur. Mereka mengikut peraturan      

Organizers (Conventional) "Conscientious and conservative. They are logical, efficient, orderly, and organized. They are thorough and detail-oriented. They value precision and accuracy. They are reliable. They enjoy practical tasks, quantitative measurements, and structured environments. They follow the rules."[10]

PEKERJAAN YANG SESUAI