2. Investigatif (Siasatan)  
Mereka ini biasanya amat berminat dengan pemerhatian, mempelajari, menyelidik, menganalisa, menilai dan menyelesaikan masalah melalui penyelidikan serta berkamahiran dalam bidang saintifik dan matematik serta meminati kerjaya-kerjaya bercorak teknikal.Penyelidikan (I) Jenis Penyelidikan adalah jenis individu yang mempunyai kemahiran saintifik dan matematik. Mengendalikan lingkungan dengan menggunakan kecerdasan, memanipulasikan idea-idea, kata-kata dan lambang-lambang. Digambarkan sebagai individu yang mengelak daripada situasi sosial dan mempunyai introvert. Contoh pekerjaan: Ahli Kaji Cuaca, Doktor Perubatan, Ahli fizik, Penyelidik Sains   === Pemikir (Siasatan) === "Intelek, introspektif, dan ingin tahu .. Mereka ingin tahu, teratur, rasional, analitik dan logik [...] ilmiah, saintifik, teknikal, atau perubatan [...] pembaca gemar Mereka suka menyelesaikan masalah, melakukan eksperimen, dan menjalankan penyelidikan  "Intelektual, introspektif, dan yang ingin tahu Mereka suka, menyelesaikan masalah, melakukan eksperimen, penulisan, risikan, dan logikal [...] dan menjalankan penyelidikan.

TETAPI ADAKAH ANDA TAHU ANDA TERGOLONG DALAM KELOMPOK YANG MEMPUNYAI DOMAIN "I"???. dan APAKAH KERJAYA YANG SESUAI DENGAN ANDA??. Kami telah senaraikan kerjaya yang sesuai dengan anda yang memiliki domain ini, tetapi anda perlulah berdaftar dengan kami.  


 Investigatif (Thinkers)


Thinkers (Investigative) Investigatif (I) Jenis Investigatif ialah jenis individu yang mempunayi kemahiran saintifik dan matematik. Mengendalikan persekitarannya dengan menggunakan kecerdasan, memanipulasikan idea-idea, perkataan-perkataan dan lambang-lambang. Digambarkan sebagai individu yang mengelak daripada situasi sosial dan bersifat introvert. Contoh pekerjaan: Ahli Kaji Cuaca, Doktor Perubatan, Ahli fizik, Penyelidik Sains   === Pemikir ( Siasatan ) === " Intelek, introspektif , dan ingin tahu. Mereka ingin tahu, teratur, rasional, analitikal dan logik [...] ilmiah , saintifik , teknikal, atau perubatan [...] pembaca gemar. Mereka suka menyelesaikan masalah, melakukan eksperimen, dan menjalankan penyelidikan  "Intellectual, introspective, and inquisitive. They are curious, methodical, rational, analytical, and logical [...] scholarly, scientific, technical, or medical [...] avid readers. They like to solve problems, perform experiments, and conduct research."[10]

Tafsiran dan Maksud 

Orang yang lebih suka bekerja dengan "data". Mereka suka "berfikir dan memerhati daripada bertindak, menyusun dan memahami maklumat daripada membujuk." Mereka juga lebih suka "individu dan bukannya aktiviti berorientasikan orang." [20] [21] Contoh jurusan dan kerjaya termasuk:

PEKERJAAN YANG SESUAI