5. Enterprise (Keusahawanan) 
Mereka ini amat suka dan minat bekerja dan berinteraksi sesama manusia. Berminat dalam mempengaruhi, mengarah, memimpin dan menguruskan orang lain juga mahir dalam memanipulasi. Namun matlamatnya adalah bagi mencapai keuntungan organisasi dan keuntungan ekonomi.
Jenis personaliti Enterprising adalah jenis individu yang suka berkerja dan berinteraksi dengan manusia. Mengendalikan lingkungan dengan memperlihatkan ciri-ciri memujuk, bijak bahasa, ekstrovert, penuh kepercayaan. Digambarkan sebagai individu yang pandai dan mahir memanipulasi orang lain dan matlamat akhir mereka untuk mencapai keuntungan. Contoh pekerjaan Esksekutif Pegiklanan, Pengarah Publisiti, Ahli Politik, Jurujual Insurans.   === Persuaders (berdaya) === "Pengembaraan, hebat, tegas, extroverted, bertenaga, bersemangat, yakin, dan yakin Mereka yang dominan, meyakinkan, dan motivasi [...] Mereka suka mempengaruhi orang lain, mengambil risiko, berdebat, dan bersaing.    Persatuan (Usaha) "Mengagumkan, bercita-cita tinggi, tegas, extroverted, bertenaga, bersemangat, yakin, dan optimis. Mereka suka, mempengaruhi, dan memberi motivasi [...] Mereka suka mempengaruhi orang lain, bertanggungjawab, mengambil risiko, membahaskan dan bersaing.

TETAPI ADAKAH ANDA TAHU ANDA TERGOLONG DALAM KELOMPOK YANG MEMPUNYAI DOMAIN "E"???. dan APAKAH KERJAYA YANG SESUAI DENGAN ANDA??. Kami telah senaraikan kerjaya yang sesuai dengan anda yang memiliki domain ini, tetapi anda perlulah berdaftar dengan kami.  


                      
                                                                                                                                                      

Enterprise (Persuaders)


Enterprising (E) Jenis personaliti Enterprising ialah jenis individu yang suka berkerja dan berinteraksi dengan manusia. Mengendalikan persekitaran dengan memperlihatkan ciri-ciri memujuk, bijak berbahasa, ekstrovert,penuh keyakinan. Digambarkan sebagai individu yang pandai dan mahir memanipulasi orang lain dan matlamat akhir mereka untuk mencapai keuntungan. Contoh pekerjaan Esksekutif Pegiklanan, Pengarah Publisiti, Ahli Politik, Jurujual Insurans.   === Persuaders ( berdaya ) === " Pengembaraan , hebat, tegas, extroverted , bertenaga , bersemangat, yakin, dan yakin. Mereka adalah dominan, meyakinkan, dan motivasi [...] Mereka suka mempengaruhi orang lain , yang bertanggungjawab, mengambil risiko , berdebat , dan bersaing.   

Persuaders (Enterprising) "Adventurous, ambitious, assertive, extroverted, energetic, enthusiastic, confident, and optimistic. They are dominant, persuasive, and motivational [...] They like influencing others, being in charge, taking risks, debating, and competing."[10]  

PEKERJAAN YANG SESUAI