3. Artistik (Kesenian)  
Mereka yang berada di kelompok ini memiliki kebolehan kesenian, sangat kreatif dan berinovasi. Juga mempunyai kebolehan intusi dimana suka bekerja di dalam situasi tidak atau kurang berstruktur. Dalam ertika “bebas” kerana tidak minat dan tidak suka bekerja di dalam keadaan yang rutin atau berulang-ulang. Sentiasa menggunakan daya imiginasi dan daya kreativiti.

Artisitik (A) Jenis Seniistik adalah jenis individu yang mempunyai kebolehan artistik dan inovatif. Menghadapi lingkungan dengan kebolehan intuisi dan suka bekerja dalam situasi yang tidak atau kurang berstruktur. Digambarkan sebagai individu yang bersifat asli, tidak suka berkawan dan bersifat kewanitaan 

Contoh pekerjaan: Penyair, Penyanyi, Pelukis, Pengarang, Arkitek.   === Pencipta (Artistik) === "Kreatif, intuitif, sensitif, jelas, dan ekspresif Mereka tidak berstruktur, asal, tak sesuai, dan inovatif Mereka bergantung kepada perasaan, imaginasi, dan inspirasi Mereka suka bekerja dengan idea- idea, abstrak, dan konsep Mereka adalah spontan dan berfikir terbuka.   Pencipta (Artistik) "Kreatif, intuitif, sensitif, mengungkapkan, dan ekspresif Mereka tidak berstruktur, asli, tidak sesuai dan inovatif Mereka bergantung kepada perasaan, imaginasi, dan inspirasi Mereka suka bekerja dengan idea, abstrak, dan konsep. -minded.

TETAPI ADAKAH ANDA TAHU ANDA TERGOLONG DALAM KELOMPOK YANG MEMPUNYAI DOMAIN "A"???. dan APAKAH KERJAYA YANG SESUAI DENGAN ANDA??. Kami telah senaraikan kerjaya yang sesuai dengan anda yang memiliki domain ini, tetapi anda perlulah berdaftar dengan kami.  

                                                     


ARTISTIK (CREATORS)

Artisitik (A) Jenis Artistik ialah jenis individu yang mempunyai kebolehan artistik dan inovatif. Menghadapi persekitaran dengan kebolehan intuisi dan suka bekerja dalam situasi yang tidak atau kurang berstruktur. Digambarkan sebagai individu yang bersifat asli, tidak gemar berkawan dan bersifat kewanitaan Contoh pekerjaan: Penyair, Penyanyi, Pelukis, Pengarang, Arkitek.   === Pencipta ( Artistik ) === "Kreatif , intuitif , sensitif, jelas, dan ekspresif. Mereka tidak berstruktur , asal, tak sesuai , dan inovatif. Mereka bergantung kepada perasaan, imaginasi, dan inspirasi. Mereka suka bekerja dengan idea-idea, abstrak , dan konsep. Mereka adalah spontan dan berfikiran terbuka.   

Creators (Artistic) "Creative, intuitive, sensitive, articulate, and expressive. They are unstructured, original, nonconforming, and innovative. They rely on feelings, imagination, and inspiration. They like to work with ideas, abstractions, and concepts. They are spontaneous and open-minded."[10]

PEKERJAAN YANG SESUAI